Hvem skal kontrollere kommunen på vegne av denne gjengen?