Kai Petter (SV) mener for få styrer Kvænangen. Det vil han gjøre noe med

foto