Færre helt arbeidsledige nå enn før pandemien

foto