Sverige strammer inn – flere tiltak kan bli aktuelt om smitten fortsetter