– Nei, den veien er jo ikke brukende til noe annet