– Så et lam komme springende ned fjellsida, og etter den kom en jerv