Manndalen bygdehus,Senter for nordlige folk, i Kåfjord kommune søkte om 3,7 millioner kroner til utbedring av kultursalen, sceneopplegg og tilstøtende garderober, samt bedre tilpasning for HC rundt disse fasilitetene.

Fylkesrådet skriver i en pressemelding av de vil gi en delbevilgning på kr 748 145,- i 2016, og resterende beløp skal følges opp ved kommende søknadsrunder.

Vesentlig lavere beløp

Spillemiddelpotten skal gi rom for å gi tilskudd til bygg av både lokal og regional karakter. Men det er en utfordring at beløpet til fordeling fra Kulturdepartementet er betydelig lavere i år enn tidligere år, skriver Fylkesrådet i en pressemelding.

Disse midlene er svært viktige for å sikre befolkningen tilgang til gode møteplasser, slik at en kan drive kulturell virksomhet.

Flertallsgruppa med SP/MDG/KRF og Manndalen og Skardalen bygdeliste er fornøyd med at Senter for Nordlige folk får støtte fra Fylkesrådet. Ordfører Svein Leiros sier at de har arbeidet hardt sammen med fylkeskommunen mot KUD for å få på plass denne finansieringen.

Også Bjørn Inge Mo (Kåfjord Ap) er veldig fornøyd med bevilgningen. Mo kan opplyse at Kåfjord Ap har gjennom flere år jobbet med å få den siste del av finansieringen på plass.

Arkivfoto. Foto: Jan R Olsen