I dag finnes det dessverre ingen behandling mot sykdommen demens.

Forskning på området er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram arbeider landets fremste forskere for å løse demensgåten.

De siste årene har det blitt bevilget nærmere 77 millioner kroner fra midlene som ble samlet inn i TV-aksjonen 2013.

– Det er stort behov for mer midler for å opprettholde forskningsinnsatsen. Vi har ingen tid å miste. Bidragene vi nå samler inn i Demensaksjonen sikrer at denne viktige forskningen kan fortsette i årene som kommer, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

Hun tror at mer forskning på området vil øke mulighetene for at flere kan få behandling mot demens.

– Demensaksjonen gir folk mulighet til å bidra til demensforskningen. Selv om det vil ta tid, ser vi frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Samtidig er vi realistiske og vet at før vi kommer dit, må det mye mer forskning til, sier hun videre.