Flyktninger fra Syria er en helt ny flyktninggruppe i Norge, og myndighetene har nå gått i gang med å kartlegge demografi og utdanning blant syrere bosatt i Norge. Statistikken viser at andelen syrere i Nord-Troms varierer en hel del fra kommune til kommune

Syrere i Nord-Troms

– Syrerne er relativt spredt rundt om i Norge, de er å finne i hele 399 av landets 422 kommuner, forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) i rapporten som er laget.

Det var totalt 29.888 personer fra Syria bosatt i Norge ved årets inngang, og av disse er det 170 som har adresse i Nord-Troms. Dette gjelder da også norskfødte barn av syrere, som utgjør seks av mengden i vår region.

Flest er det i Nordreisa, der vi teller 60 syrere. Men det er i Kvænangen og Skjervøy at andelen er størst, begge med 1,4 prosent av befolkningen. I hele landet er det 0,6 prosent.

Minste andel i Nord-Troms, har Lyngen, med i underkant av 0,6 prosent (16 stk).

– Svært mange med syrisk bakgrunn bor i store husholdninger. Mer enn fire av ti bor i husholdninger bestående av fem personer eller flere, noe som er en høy andel sammenlignet med hele befolkingen, opplyser SSB.

Trenger ny kunnskap

– Den store flyktningstrømmen til Europa høsten for snart tre år siden skapte overskrifter verden over, og man kunne følge flukten til millioner av mennesker. Asylsøkere fra Syria var den største gruppen til Norge, med over 10.500 søknader. De fleste asylsøkerne fra Syria har fått opphold i Norge, skriver SSB i den aktuelle rapporten.

– De er i norsk sammenheng en ny gruppe flyktninger, og vi trenger kunnskap om denne gruppen. Selv om det er altfor tidlig å si noe som helst om syriske flyktninger på mange områder, har vi i denne rapporten klart å samle tilgjengelig informasjon om to viktige aspekter ved denne gruppen, demografi og utdanning, understreker SSB.

– Det at syrerne er nyankomne innvandrere vil virke inn på stort sett alle variabler vi ser på i denne rapporten. Dette må vi ta hensyn til når vi skal knytte begrepet integrering til denne beskrivelsen, ettersom integrering er en prosess som tar tid, påpeker byrået.

Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Her er det flest

Ved hjelp av tallene fra SSB kan en slå fast at Namsskogan kommune i Trøndelag har forholdsvis flest syrere bosatt, da hele 5,5 prosent av befolkningen er innvandrere (og norskfødte barn) fra Syria. Videre finner vi 26 kommuner som har tre eller færre syrere bosatt.

I Troms er det Berg kommune som huser størst andel syrere, med en andel på 4,3 prosent. Deretter følger Torsken kommune med 3,5 prosent.

På landsoversikten med de 422 kommunene på «Syria-Toppen» finner vi Kvænangen på 75. plass, og Skjervøy på 77. plass. Mens Lyngen er nummer 256.