Sivilforsvaret tester varslingsanleggene klokken 12