Nav: 8.200 flere på arbeidsavklaringspenger i 2021

foto