Fra høsten av vil det ikke lenger være skole her

foto