Massetesting av de yngste skolebarna i Oslo – ingen tidlig juleferie