Ber Sp-ledelsen gripe inn i bitter personstrid

foto