Eivind kan bli tvunget til å flytte om han vil beholde jobben