I år skal kommunen kåre idrettens og friluftslivets ildsjeler