Instituttleder ved UiT Tore Nesheim forteller at etter laber interesse for lærerstudiet i Alta, har de sett at de er nødt til å komme seg ut til aspirerende studenter i distriktene. Det var diskutert om de skulle fortsette med sentralisert undervisning, eller satse på å være flere plasser. Ikke alle har anledning å ta pause fra det livet man har for å studere i fem år sier han videre, og at dette er en utmerket sjanse for de som ønsker å bli lærer.

- Det er allerede god lærerdekning i Tromsø, men i distriktene er den for dårlig.

Økende behov i regionen

Regionrådet og Nord-Troms Studiesenter har også sett et økende rekrutteringsbehov for lærere i Nord-Troms. Kristin Vatnelid Johansen fra Nord-Troms Studiesenter forteller at det er flere lærere som går ut i pensjon de nærmeste årene, og mange flere vil måtte ta etterutdanning etter lærerløftet. I denne perioden og fremover vil det være et kjempebehov for vikarer og fast ansatte.

Det er av UiT campus Alta, Nord-Troms studiesenter og Nord-Troms regionråd som kommer ut med denne satsningen. Tidligere det vært forsøkt å starte desentralisert 5-årig lærerutdanning i 2015, men da var det for få søkere til å starte undervisningen.

Fleksibelt studie

Studiet vil ha 4-5 gruppesamlinger med oppgaver med veiledning via videochat der sentreringen av studenter er størst, samt 4-5 fysiske samlinger på UiT campus Alta.

Ellers vil undervisningen være nettbasert der en vil få oppfølgning av lærere på UiT campus Alta via nett. De håper på at det er flere søkere så de kan utvide dette til et studie med årlig opptak. Nå tilbyr Nord-Troms Studiesenter opptak til 3-årig lærerutdanning annen hvert år.

Fremdeles muligheter

Selv om man ikke har kvalifikasjonene som trengs for å søke på lærerutdanning, så har men fremdeles en mulighet å gjøre noe med det. Fra januar 2017 vil det bli lagt opp for undervisning i Norsk og matte, og man vil ha anledning å ta eksamen som privatist. Søkere vil også kunne følge undervisningen i disse fagene på Nord-Troms videregående skole.

Øyvind Evanger fra Nord-Troms regionråd sier alvorlig at det er nå sjansen for de med en lærer i magen kan gjøre noe med det og komme seg i utdanning.

- Om det ikke er nok søkere til høsten er det ikke sikkert at tilbudet vil fortsette.

Og ber derfor instendig de det er interessant for om å søke.