Det er omtrent en måned til tredje etappe av Arctic Race of Norway braker løs, og syklister fra hele verden skal begi seg ut på den 185.5 kilometer lange strekningen fra Lyngseidet sentrum til Finnvikdalen i Tromsø.

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Rigmor Torsteinsen sier at det ikke har vært nødvendig å renovere store veipartier i forkant av løpet.

– Vi har lenge hatt en god dialog med arrangørene av Arctic Race, hvor de har vært på befaring i Nord-Troms for å godkjenne etappene og sjekke veistrekninger. Det har resultert i at det ikke har vært behov for å gjøre spesifikke tiltak i forbindelse med løpet. Vi passer på at vi får avsluttet veiarbeidet på de aktuelle strekningene før løpet starter, sier Torsteinsen.

Sykler under fjellet

Omtrent 1 mil ut i den tredje etappen ligger Pollfjelltunellen, en passasje som i perioder kan være svært rasfarlig. Under fjellet går det på sommerstid en gang og sykkelsti som binder Furuflaten sammen med resten av Lyngen. Vegvesenet har ikke planer om noen form for stor utredning i forbindelse med løpet, men sier at de vil opprettholde drift og vedlikehold av gang og sykkelstien under fjellet.

– Vi vil selvfølgelig klargjøre veien etter vinteren i og med at det er en gang og sykkelsti. Denne veien har i perioder også blitt brukt som omkjøringsvei da vi hadde utbedring av tunellen. Arrangørene har selv vært på befaring i området, og de har informert oss om at det er såpass tidlig i rittet, og dermed er det ingen «fartsetappe» på den strekningen. Da er også kravene lavere enn om de er nærmere mål, sier Torsteinsen.

Får mye kritikk

Det har i lang tid vært debatter rundt veinettet i Nord-Troms nettopp på grunn av veikvalitet og risiko. Kritikken går dermed hardt utover de som driver med drift og vedlikehold.

– Vi er klar over at det er flere strekninger som er svært dårlige, men vi har dessverre ikke nok midler til å løse alle problemene. Ofte er det pengene det står og vipper på og vi må gjøre ganske harde prioriteringer på hvor det er verst og hvor det er størst trafikk.

–  Det er mange som er frustrerte og som klager, men vi må forholde oss til de midlene vi har. Det er spesielt fylkesveisiden som er i dårlig forfatning, men det handler som sakt om prioritering av midler, og vi er i dialog med fylkeskommunen om hvilke strekninger som er verst. Enkelte steder har vi dessverre bare mulighet til å gjøre minimumsreparasjoner, avslutter Torsteinsen.