Av: Fredrik Båtnes Hestdahl

Kolonnekjøring i tunneler på E6

foto
Foto: Jan R. Olsen