Kulturskolen på Skjervøy har funnet en løsning for å fortsette musikalundervisningene sine

foto