Kampen mot resistente bakterier viktig for folkehelsa