Årsaken er at en begrenset del av Ørnesbakken defineres å tilhøre et kommunalt regulert og opparbeidet boligområde, og kommer dermed inn under sonefaktor 1,0. De nevnte naboene har faktor 0,8.

– Jeg klager på bruken av sonefaktor 1 i vår del av Ørnesbakken boligfelt med henvisning til målsetningen om likebehandling som nevnt i retningslinjene for alminnelig taksering i Lyngen kommune, skriver Strømsbukt i en mail til kommunen.

Han har ikke mottatt svar på klagen, som ble sendt 7. mars.

Ikke logisk

Han finner det uforståelig at saker vurderes ulikt når boligen er en del av et kommunalt felt eller ikke.

– Jeg synes det er urettferdig behandling av innbyggerne og tilflyttere som ønsker å etablere seg her, sier Strømsbukt.

– Klarer du å se en fornuftig forklaring på praksisen?

– Nei. For meg framstår det ikke logisk at bare et svært lite område har høyeste faktor når vi sammenligner med andre boligfelt og øvrige bebyggelse utenfor Lyngseidet sentrum, fastslår Strømsbukt.

Ørnesbakken ligger ei mi fra Lyngseidet. Boligfeltet mangler veilys og asfalt.

Tungt prinsipp

Per Strømsbukt og de seks andre familiene har etablert seg på Ørnesbakken siden 2003.

Han oppfordrer politikerne til å revidere retningslinjene for taksering, som ble innført i 2007.

Lyngseidet sentrum og Furuflaten samt kommunalt regulerte og opparbeidet boligområder i hele Lyngen har sonefaktor 1,0. Samtlige øvrige deler har i 0.8.

– Jeg betaler inneværende år drøyt 2.000 kroner ekstra i eiendomsskatt fordi boligen har faktor 1,0 i stedet for 0,8. Jeg synes det fra Lyngens side ikke holder med å argumentere med regulert boligfelt.

Strømsbukt minner om at prinsippet om likebehandling skal veie tungt ved fastsettelse av eiendomsskatt.

– Min konklusjon er at det beste og enkleste er å forandre på retningslinjene. Jeg ser ingen reelle argumenter for å fortsette med dagens praksis, forteller Per Strømsbukt.

Er riktig behandlet

Kommunekasserer Ibrahima Mboob i Lyngen kommune bekrefter at Per Strømsbukts bolig står innenfor sonefaktor 1,0 på Ørnesbakken.

– Strømsbukt har fått rett behandling ut fra vedtatte retningslinjer. Klagen blir behandlet administrativ, og han vil få skriftlig svar.

– Hva kan Strømsbukt gjøre?

– Forandringer i retningslinjene må eventuelt foretas på politisk nivå. Vi må på kommunekassa forholde oss til gjeldende regler, forteller kommunekasserer Mboob.