Ingen oppdrettere skal ha meldt ifra om rømming av laks i området. Fiskeridirektoratet har tatt kontakt med aktuelle oppdrettsselskap og bedt dem om å kontrollere nøtene i anleggene sine, skriver de i en pressemelding.

Laksene som er fanget, skal være i størrelsen to til fem kilo.

Dersom du har tips i saken, kan du kontakte FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.