Tidspunktet mange politikere, og andre, har ventet på har kommet. Etter flere måneder med reformarbeid, spørreundersøkelser og folkeavstemminger, legger nå fylkesmann i Troms, Bård M. Pedersen, fram sitt forslag til ny kommunestruktur.

Etter det man vet, vil forslaget innebære at Storfjord og Lyngen slår seg sammen, at Kåfjord og Nordreisa slår seg sammen og at Kvænangen må velge mellom Nordreisa/Kåfjord eller Alta.

Skjervøy skal få bestå med dagens grenser.

Pressekonferansen finner sted på Fylkeshuset i Tromsø. Blant tilhørerne er ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen. Ingen andre av Nord-Troms ordførerne har møtt opp på Fylkeshuset så langt.

Fylkesmannen har allerede sendt ut sitt forslag i kartform. Det ser du over her.

Endringer vil skje

Forslaget innebærer det man har fått drypp om, men slår fast at Kvænangen blir en del av Finnmark, som en del av storkommunen Alta.

Fylkesmann Bård Pedersen har tatt ordet. Han påpekte at vi er inne i en reformenes tid.

- Det eneste sikre, som vi må ta innover oss, er at endringer alltid vil skje, sier Pedersen.

Han understrekte at Fylkesmannen ikke nødvendigvis tar hensyn til folkeavstemninger og kommunevedtak i kommunesammenslåingssaker.

- Vi har lest kommunens analyser, men politikk og avveining av lokale prosesser blir Stortingets bord. Sånn sett stemmer det at Fylkesmannen ikke følger folkets vilje. Vi gir en faglig tilråding, sier Pedersen.

Kvænangen til Alta

Bård Pedersen sier at de kommer til å tilrå at Kvænangen slår seg sammen med Loppa og Alta. Denne tilrådingen er en katagori 1-tilråding, som er den sterkeste anbefalingen Fylkesmannen kommer med.

- Vi anser ikke Kvænangen til å ha nok bærekraft til å stå alene, sier Pedersen.

Han vil likevel holde døren åpen for Kvænangen om de skulle ville slå seg sammen med Nordreisa heller.

- Kommer det et positivt vedtak fra kommunestyret der, så vil vi tilrå og støtte det, sier Pedersen.

I kategori-tilrådingene fra Fylkesmannen finner vi en oppfordring til sammenslåing av Lyngen og Storfjord, samt mellom Kåfjord og Nordreisa.

Han medga at Nord-Troms er en utfordrende del av fylket.

- Lyngenfjorden er et dypt skille i Nord-Troms. Det må vi innse, sier Pedersen.

Samiske hensyn

Når det gjelder Nordreisa og Kåfjord, så ser Bård Pedersen at de to kommunene vil kunne bindes sammen blant annet av samiske interesser.

- Vi kan få en kraftkommune for samisk i Nord-Troms. Utviklingen av samisk språk og kultur vil kunne styrkes og i denne sammenhengen er ikke det uvesentlig, sier Pedersen.

Skjervøy er den eneste Nord-Troms-kommunen som ikke konkret tilrådes sammenslått med noen andre fra Fylkesmannens side. Men Bård Pedersen nevner likevel øyriket til Ørjan Albrigtsen.

- Skjervøy kommune har jo svært begrenset med retningsvalg, men med sin plassering så mener vi at Skjervøy bør ta opp tråden med Kåfjord og Nordreisa.

Lite økonomisk handlefrihet

Kommunaldirektør Jan Peder Andreassen hos Fylkesmannen har tatt over mikrofonen fra Bård Pedersen. Andreassen trekker fram hvordan planarbeidet halter i mange kommuner i Troms - også i Nord-Troms.

- Det er alvorlig når både arealplanen og samfunnsplanen ikke er oppdatert. Det er også et demokratisk problem ettersom planarbeidet blir veldig administrasjonsstyrt, sier Andreassen.

Han trekker også fram den økonomiske ståa i Troms. Den er ikke spesielt oppløftende.

- En oversikt over netto driftsresultat viser at Troms i snitt kommer dårligst ut av alle fylker i Norge. Det går direkte på kommunens økonomiske handlefrihet. Og det som bekymrer meg mer er at det ikke er noen tegn til bedring i Troms-kommunenes økonomiplaner, sier Andreassen, som også trakk fram den høye lånegjelden blant kommunene i fylket.

Når det gjelder befolkningsutvikling fram mot 2040 så er heller ikke bildet rosenrødt i Nord-Troms. Nedgangen i for eksempel Lyngen vil ifølge SSB være på 8,8 prosent.

Møtet over på Fylkeshuset nå.

SLIK VIL HAN HA DET: Fylkesmann Bård Pedersen presenterte det nye kommunekartet, slik Fylkesmannen ønsker det. Foto: Torbjørn O. Karlsen
NYE GRENSENR: Slik ser Fylkesmann Bård M. Pedersen for seg at Troms skal se ut etter kommunereformen. Foto: Fylkesmannen i Troms
PÅ PLASS: Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen var blant tilhørerne på Fylkeshuset i Tromsø.