Statens vegvesen opplyser at det på strekningen Langslett - Skjervøy (fv 866), utføres vedlikeholdsarbeid i perioden 26. august til 1. november.

Strekningen gjelder Hamneidet. I perioden kan vegen bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, og hastigheten er satt ned til 50 km/t.