Statens vegvesen har siden i juni jobbet med denne delen av E6, og bakgrunnen for arbeidet er at det skal komme en mindre bru i området.

- Bakgrunnen for å bygge en bru der er to ting. Det ene er at det har vært en del problemer med sørpeskred, og rørene der klarer ikke å svelge gjennom alt dette. Det igjen har ført til at det blir flom, sier prosjektansvarlig Olaf Sandnes i Statens vegvesen.

Han forteller at ett av rørene i tillegg har fått en skade, noe som førte til beslutningen om å bygge brua for å åpne mer opp for elva.

- Det er E6, så vi ønsker å ha god standard. I tillegg er det et sentrumsområde, så vi ønsker at det skal være en fin bru - også for å forskjønne litt, sier prosjektlederen.

Ferdig neste år

Det er nå lagt til en omkjøringsvei på det lille veistykket, og fordi den er enveiskjørt er det lysregulering.

- I neste uke skal det graves opp en byggegrop for å starte med fundamentet til brua. Vi satser på å få den ferdig til senhøsten, med ferdigstillelse våren 2017. Da får vi pusset og gjort det fint der, sier Sandnes.

Han sier at de i starten kan bli noe antydning til kødannelse.

- Men jeg vil tro det løser seg mer etterhvert. De har enda å justere lysene slik at de passer til trafikken, og at det ikke blir for langt opphold der. Når de får lagt asfalt på omkjøringsveien blir nok trafikken også å flyte bedre. Det er beklagelig med kø, men vi har ikke så mye alternativer i Nord-Norge. Vi er nødt til å bruke sommeren på å bygge, sier prosjektleder i Statens vegvesen Olaf Sandnes.