I slutten av mai vedtok formannskapet i Lyngen kommune at Lerøy skulle få dispensasjon fra Kystsoneplanen for Tromsø-området, for å starte oppdrett av anadrom fisk.

Lerøy Aurora og Bellona ønsket å utvikle en mer miljøvennlig oppdrettsform, men Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark har sagt nei til planene, i følge NRK Troms. Oppdrett av tang og tare var en del av planene i prosjektet.

- Det aksepterer kommunen, sier ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen til NRK.

Ettersom Fylkesmannen i Troms er part i saken, ble Fylkesmannen i Finnmark oppnevnt som settefylkesmann.

Kommunen har startet med nye planer opp mot forskningsmiljøet i Tromsø.

Arkitekt

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) var arkitekten bak forslaget om å gi Lerøy Aurora dispensasjon. Han begrunnet dette gjennom en nesten to siders lang redegjørelse.

- Lyngen kommunes ønske om aktivitet og verdiskapning er et tungt argument, konkluderer Johnsen.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen.