Åpner svømmehall og idrettshall for de under 20

foto