NHO Luftfart fornøyd med forslag til kompensasjonsordning