Brøt ut lyngbrann i Kåfjord. Brannsjef: – Ser man noe, meld ifra!