Spillemidler øses ut i Nord-Troms

foto
Kiilgården (avbildet) og Halti II har begge fått bevilget penger fra fylkeskommunen og Kulturdepartementet. Foto: Kjetil Nielsen Skog