Utpekt som verstinger av politiet: - Belastende for fiskerinæringa