Et slitt sentrumsbygg rives, men hva skal kommunen erstatte det med?

foto