Hadde fortsatt promille da han satte seg bak rattet – det fikk han svi for