Nytt forskningsprosjekt: Vil følge samiske barn gjennom 10 år