Krever svar: - Kommunestyret har ingen makt, om våre vedtak ikke blir fulgt

foto