Bygdefolket hjalp politiet aksjonere mot antatt tyveri – to menn rømte

foto