Nå skal det bygges bru – disse entreprenørene har gitt tilbud