Brannstasjonen på Skjervøy blir ikke ferdig i tide