MDG vil straffe oppdrettere som har høy dødelighet i merdene