– Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av de ti første dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så få drepte halvveis inn i sommeren som vi har i år, og jeg håper den positive utviklingen fortsetter, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

I juni var det også færre drepte enn i fjor. I Fjor ble 15 drept, imens i år har 12 personer blitt drept i trafikken. Hittil i sommer har altså 14 personer mistet livet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 26.

Juni til august

Omtrent en tredel av dødsulykkene har de siste årene skjedd i juni, juli og august.

– Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren. Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

9 av 23 personer som mistet livet i trafikken i mai og juni kjørte motorsykkel.

– Vi kan se hvert år når MC-sesongen begynner. Fra midten av april til midten av oktober utgjør motorsyklister en tredel av alle omkomne i trafikken, sier Ranes.

MC-ulykkene er ofte knyttet til høy fart, noe som forklarer at over 40 prosent av dødsulykkene på MC er eneulykker. Manglende synlighet er også en utfordring, og 10 prosent av dødsulykkene på MC er kollisjon med venstresvingende bil, opplyser vegvesenet.

– Kjører du MC, tilpass farten etter forholdene og forsøk å være bevisst på å være synlig i trafikken. Kjører du bil, husk at det er mange motorsykler i trafikken og vær ekstra oppmerksom, sier Ranes.

Hold fartsgrensen

Statens vegvesen er tydelig i sin oppfordring til sjåførene.

– Ta deg tid, det er ingenting som haster så mye at det er verdt å kjøre for fort og risikere både ditt eget og andres livs i trafikken. Vi vil at alle skal komme seg trygt fram i sommer, sier Ranes.

Tallene er hentet ut 10. juli og er foreløpige.

Måned20102011201220132014201520162017