På nytt er det spill om aksjene i kraftselskapet Ymber AS, og igjen er det Troms Kraft AS som er på aksjejakt. Etter det Framtid i Nord erfarer dreier forhandlingene seg om Troms Krafts andel i Kvænangen Kraftverk AS i bytte mot blant annet Troms Fylkeskommunes eierskap i Ymber.

LES OGSÅ: Styret støtter fusjon

Fylkeskommunen har, i likhet med kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kautokeino, 16,67 prosent av aksjene i Ymber. Kvænangen og Loppa har hver 8,32 prosent.

Ble stanset

Ymbers aksjer har vært debattert flere ganger i det siste. I september i 2014 ble en fusjon mellom Troms Kraft og Ymber stanset etter massivt presse fra lokale politikere og de ansattes fagforeninger. Da hadde styrene i selskapene forhandlet i lengre tid og en intensjonsavtale var på trappene.

Senere, så sent som i desember i fjor, foreslo Troms Høyre i Fylkestinget å overføre aksjene Troms Fylkeskommune har i Ymber til Troms Kraft. Forslaget fikk ikke støtte.

Denne gangen skal kommunenes ordførere, som er medlemmer av Ymbers generalforsamling, har forhandlet med Troms Kraft. Årsaken er at man er avhengig av enighet i generalforsamlingen for å kunne gjennomføre et salg.

Overrasket

Kommunepolitiker Siv Elin Hansen (SV) er overrasket over at det skal være forhandlinger, og hun forlanger å få vite mer om saka.

– Dersom det faktisk er slik at ordførerne i Nord-Troms er i ferd med å inngå avtale med Troms Kraft om salg av aksjeposter, er det avgjørende å få vite hva som er premissene i avtalen.

Hansen sier man må ha langsiktige tanker for en hver posisjonering om dagen.

– Ett spørsmål er jo hvilke føringer dette vil legge for andre som måtte ønske å selge sine aksjeposter er viktig å få på bordet. Om Troms Kraft får grep om for eksempel aksjene til Loppa og Kautokeino, vil selskapet sitte med over 40 prosent av aksjene. I henhold til aksjeloven innebærer det at de har aksjemajoriteten i Ymber og kan i så måte i langt større grad forvalte selskapet som de ønsker.

Krever innsyn

Hansen krever at ordfører Øyvind Evanger snarest meddeler sine politikerkolleger i Nordreisa om sitausjonen.

– Det er mulig at Ordføreren har mandat til å underskrive slike avtaler som en del av Ymbers generalforsamling, men om det er politisk lurt er en helt annen skål. Jeg ville nok, basert på erfaringen fra uroen om fusjonen, tatt dette minimum til Formannskapet, sier SV-politikeren.

– Ordføreren kjenner tross alt godt til denne saka, og støyen det skapte i 2014.

Mandag ble de ansatte i Ymber informert om forhandlingene.

Bekrefter forhandlinger

Fylkesråd for plan og økonomi i Troms bekrefter en nærliggende avtale.

Gerd Hetland Kristiansen (KrF) sier hun har kjent til forhandlingene mellom Troms Kraft og Ymber noen uker.

– Jeg har vist om at det har vært forhandlinger som innebærer at Troms Kraft overtar fylkeskommunens aksjer, mot at Ymber for TKs aksjepost i Kvænangen Kraftverk.

I følge Hetland Kristiansen er det også en klausul i avtalen som begrenser eierskap i Ymber AS til maks 35 prosent.

Ønsker offentlighet

Fylkesråden sier hun ønsker offentlighet om saka.

– De delene som dreier seg om det bedriftsøkonomiske kan delvis holdes unna offentligheten, men mitt ønske har vært at det offentlige skal vite om det. Tross alt dreier det seg om store samfunnsverdier, og det er ikke greit at slikt går under radaren.

Gerd Hetland Kristiansen (bildet)  mener det ikke er en tilsvarende situasjon som i 2014.

– Da handlet det om fusjon. Nå er det andre motiver som ligger til grunn.

Vanskelig å si nei

Hver av eierne kan stoppe en avtale ved å si nei. Hetland Kristiansen er fylkeskommunens representant i generalforsamlinga.

– Dersom de andre eierne er enige, er det vanskelig å si nei.

Blir informert

Ordfører i Nordreisa, Øyvind Evanger, sier han er kjent med forhandlingene. Han sier politikerne i Nordreisa skal informeres av ledelsen i Ymber.

– I først kommende formannskapsmøte vil Ymbers ledelse komme og informere, sier Evanger.

Slik er selskapenes eierstrukturer:

Eier av Ymber:

 • Troms Fylkeskommune 16,67%

 • Nordreisa kommune 16,67%

 • Skjervøy kommune 16,67%

 • Kåfjord kommune 16,67%

 • Kautokeino kommune 16,67%

 • Kvænangen kommune 8,32%

 • Loppa kommune 8,32%

 • Andre 0,01%

Eiere av Troms Kraft:

 • Troms Fylkeskommune 60%

 • Tromsø kommune 40%

Eier av Kvænangen Kraftverk:

 • Troms Kraft Produksjon 48,20%

 • Ymber AS 18,6%

 • Alta Kraftlag Sa 15%

 • Repvåg Kraftlag Sa 14,6%

 • Andre 3,6%