Tirsdag var det møte i ressursgruppa for Nord-Troms Studiesenter (NTSS). Møte markerte et veiskille for studiesenteret. Blant annet leder for styringsgruppa, Gunnar Grepperud, og vara Ådne Danielsen fratrer sine verv. Begge har representert Universitetet i Tromsø.

Utfordringer framover

Grepperud har vært engasjert ved studiesenteret siden før oppstart i 2006.

Under møtet trakk Grepperud fram at NTSS har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, men at i regionen er utdanningsinstitusjonen mer en skjult hemmelighet. Han satte og ord på andre utfordringer studiesenteret står overfor.

- Det ene er å skape et stabilt studietilbud. Det andre er å skape stabile arbeidsvilkår, sier Grepperud.

Inger Ann Hanssen og Knut Mikalsen tiltrer som representanter for universitetet.

Lisbeth Holm har vært administrativ leder siden oppstart. Kristin Vatenlid Johansen blir du leder for studiesenteret.

Sett det vokse

Holm har vært leder for studiesenteret i nesten ti år og sier det nå er på tide å la nye krefter slippe til.

- Det har vært litt som en baby man har fått sett vokse, sier Holm.

Hun er fornøyd med hva NTSS har blitt, innholdet studiesenteret har og de ringvirkningene det skaper.

- Vi har produsert kompetanse, og vi har greid å koble universitetet med regionen, sier Holm.

Studiesenteret jobber tett med næringslivet og kommunene. Holm trekker blant annet fram helsefagløftet, der Fylkesmannen i Troms har innvilget 600.000 kroner i prosjektmidler til et helsefagarbeiderløft i regionen.

Fra 1. november vil Holm gå inn i en mindre prosjektstilling.

- Skuta skal få en ny skipper, men jeg får være med videre på ferden, sier hun.

Einar Eriksen fratrådte som representant for næringslivet og NUNT i møtet.