Høyre- og Frp-støtte til å fjerne ulv fra beiteområder

foto