Fem elever får ikke være med resten av klassen på teater. Årsaken: De bor ikke i Nordreisa

foto