Krisemøte på Torp lufthavn etter strengere innreiseregler

foto