Han håper i det lengste at Lyngen omgjør vedtaket.

– Jeg har bedt administrasjon snarlig avtale et møte mellom Lyngen kommune, Troms fylkeskommune og Nord-Troms museum. Hvis Lyngen blir stående utenfor museet, svekkes tilbudet vesentlig både i Lyngen og resten av regionen, forteller Alm.

Framtid i Nord omtalte saken i tirsdagens avis. Kommunalsjef Anette Holst ga uttrykk for at hun ikke ønsker å stenge døren definitivt. Ordfører Dan-Håvard Johnsen vil derimot forholde seg til to vedtak i kommunestyret i Lyngen om å melde seg ut.

Overrasket

Nils Alm overtok sommeren 2016 som styreleder for Nord-Troms museum. Han er kjent med at politikerne i Lyngen i desember samme år fattet sitt første vedtak om å si opp avtalen med museet.

– Administrasjonen var i januar i fjor i møte med varaordfører Line van Gemert og Anette Holst. Der streket vi opp saker vi skulle bli flinkere på. Vi vil prioritere Lyngen og Kvænangen, som er kommunene vi har mindre aktiviteter. Samtidig har vi ansvarer for et stort distrikt.

Styrelederen ble overrasket da han tidligere i uka leste Framtid i Nord.

– Vi har gjort flere konkrete tiltak for å styrke posisjonen i Lyngen. Vi er blitt medlem av Visit Lyngenfjord og vi vil fokusere på å ha flere utstillinger i kommunen.

Blir kostbart

Nils Alm mener Lyngen vil erfare at det ikke blir enkelt å stå utenfor Nord-Troms museum og i stedet samarbeide med et annen museum.

– Økonomisk blir det mer kostbart for Lyngen å opprettholde dagens tilbud for museumstjenester.

Han opplyser at Nord-Troms museum har støttet prosessen for å få på plass utstillingslokale på Lyngseidet. Det samme gjelder planer om tettere samarbeid med Svensby Tursenter, som ligger på naboeiendommen til Gamslett fiskarbondegård.

– Vi har fått på plass at Lyngen kommune får ansvaret for å drive med utlån av nøkler til anlegget på Gamslett når ansatte fra Nord-Troms museum ikke er til stede i bygda. Gården blir mer tilgjengelig for turister og andre besøkende. Flere positive ting vil skje i løpet av inneværende år, forteller styreleder Nils Alm i Nord-Troms museum.