Nord-Troms Studiesenter får en halv mill. ekstra

foto