Mannen som ble hentet opp fra havet i Tromsø er død