Myrseth: – Folk, fisk og ambulanse trenger skikkelige veier